ኣብ ሓዳረይ – ግርጭት እ ን ተዝህሉ

ማህረምቲ፡ መጽፋዕቲ፡ ጭካነ፡ ጸርፊ፡ ምንዓቕ፡ ምፍርራህ፡ ዝደልዮ ነገራት ንኸይገብር ምኽልካል፡ ብዘይ ድሌት ዝግበር ጾታዊ ፍጻሜታት….

ኣብ መንጎ ክልተ ተጻመድቲ ዝፍጠር ግጭት ዝተፈላለየ ዓይነት ክኸውን ይኽእል። ከሉ ግዜ ግን እቲ ሓደ ኣብ ርእሲ እቲ ካልእ ጸቕጢ ወይውን ምዕብላል የርኢ፡ እዚ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርህን ኣብ ጸቕጥን ይነብር።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማለት ዕድመ ከይፈለየ፡ ማሕበራዊ ናብራ፡ ሃይማኖት ባህሊ፡ ብዓል/ቲ ሓዳር ወይ ሓዳር ዘይብሉ/ላ፡ ሓደ ጾታ ይኹኑ ዝተፈላለየ ጾታ ዘሎውም መጻምድቲ ብዘየገድስ፡ በዚ ጉዳይ ክጽሎዉ ይኽእሉ።

ምስ ግዜ ግርጭት ይበዝሑ፡ ይደጋገሙ እንዳገደዱ ኸኣ ይኸዱ፡ እዞም ግርጭታት ንግዜኡ እንተሃድኡ ፡ እዞም መጻምድቲ ግን ኣብኡ ዕንክሊል ይብሉ። በይኖም ኮይኖም መፍትሒ ክረኽቡ ኣይክእሉን ። ግዳይ ናይ ጎነጽ ወይውን ጎነጸኛ ምስ ንኸውን ናብ ኪኢላታት ከይድና ብዛዕባ ኩነታትና ክንመያየጥ ኣለና። እዚ ኸኣ ቀዳማይ ስጉምቲ ንለውጢ ክኸውን ይኽእል።

www.violences-domestiques.ch

ኣብ መንጎ ተጻመድቲን ቤተ ሰቦምን ጎነጽ ወይ ግርጭት ኩልኩል ኢዩ። ምስ መጻምድቲኹም ጎነጽ ዘለዎ ህይወት ትነብሩ እንተ ኣለኹም፡ እዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቂሰን ዘለዋ ትካላት ሓገዝ ክህባኹም ስለዝኽእላ ስለዚ ተወከስወን።

ንግዳያት ዝወሃብ ሓገዝ ምስጢራውነቱ ዝዓቀበ ኮይኑ ካብ ክፍሊትውን ነጻ ኢዩ። Centres de consultation LAVI – ቤት ጽሕፈት መወከሲ ላቪ Valais romand ( ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ) 027 607 31 00 – Oberwallis (ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን) 027 946 85 32

ንጎነጸኛ ዝወሃብ ሓገዝ ምስጢራውነቱ ዝዓቀበ ኮይኑ፡ እታ ቀዳመይቲ ኣኼባ ካብ ክፍሊት ነጻ ኢያ።

ማሕበራዊ ምኽርን መሰነይታን ኣብ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳን ጀርመንንValais romand (ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ) 027 322 99 86 – Oberwallis(ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን) 079 308 84 05ድሕነት: ፖሊስ፡ 117

Office pour la protection de l’enfant: Valais romand (ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ) 027 606 48 40 – Oberwallis (ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን) Brig 027 606 99 50 ቤት ጽሕፈት ድሕነት ህጻናት Visp 027 606 99 10

ክንክን Urgences – 144

AVIC Valais romand – ኣቪክ ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ( ቫሌ ሮማንድ) 079 794 69 21

FMO Oberwallis – ፋሞ ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን ( ላዕላይ ቫሌ) 079 852 05 11

Déclaration de consentement aux cookies
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites.
Mentions légales